Voorganger(s) en leiders

De organisatie van de gemeente

Iedere gemeente heeft een zekere structuur en een bepaalde manier van hoe men de dingen doet. Deze zaken worden georganiseerd op een zodanige manier dat ze recht doen aan wat de Bijbel leert. Gedeeltelijk zijn structuren echter ook praktisch van aard. Voor het oog lijkt het er op dat een structuur duidelijk maakt wie verantwoording aflegt aan wie. Maar omdat de kern van Bijbels leiderschap ‘dienen’ is, heeft de structuur meer te maken met wie dienstbaar mag zijn aan wie. We willen hier een paar begrippen uitleggen zodat u een helder beeld krijgt van de gemeente.

Oudsten: Het geestelijk leiderschap en het dagelijks bestuur van de gemeente wordt gevormd door de oudsten (Titus 1:5-9). De oudsten zien toe op het welzijn van de gemeente, het onderwijs, het gebed, de huiskringen en de visie (richting) van de gemeente. Praktische uitvoering van het beleid wordt grotendeels gedelegeerd.
Momenteel zijn er drie oudsten actief: Kees Tanis (voorganger en voor 2,5 dag per week in dienst van de gemeente), Wilmar Leuvenink (jeugdoudste en voor 1 dag per week in dienst van de gemeente) en Menno Domburg (secretaris).

Raad: De raad van de gemeente bestaat uit de oudsten die ieder verschillende taken uitoefenen.
Om als oudste goed te kunnen functioneren, ontkom je er niet aan om dit zo mogelijk met je vrouw te doen. Om een hecht team te worden en te blijven vergadert de raad gezamenlijk met de vrouwen.
De oudstenraad komt wekelijks bij elkaar voor gebed, bestudering van het Woord en overleg. Als Lachai-Roi kiezen we voor een model van leiding geven volgens het bijbelse principe van meervoudig leiderschap.

Diakenen: Een diaken is een leidinggevende man of vrouw die voldoet aan de uitgangspunten van 1 Tim 3:8-13. Hij/Zij is verantwoordelijk en draagt zorg voor de uitvoering van allerlei inhoudelijke operationele taken in de gemeente om daarmee de oudsten te ontlasten, binnen een taakgebied waartoe hij/zij ook haar gaven/bediening heeft liggen, onder het gezag en verantwoordelijkheid van een oudste. Een diaken stuurt teamleiders of leiders aan.

Teamleiders: De groep te leiden personen kan zo groot worden dat een leider wordt aangesteld over een groep leiders.

(huiskring)Leiders: Leiders dienen een groep christenen en dragen zorg voor de persoonlijke geestelijke ontwikkeling van de leden en/of de ontwikkeling van de bediening. Er zijn huiskringleiders, zondagschoolleiders, muziekleiders, enz.

Gemeentevergadering: De Oudstenraad legt verantwoording af aan de leden van de gemeente en doet dit middels een gemeentevergadering. Op de gemeentevergaderingen wordt het beleid uiteengezet en/of de begroting gepresenteerd.

Google+