De vergunning is binnen!

25 mrt 2023 | Nieuws

Afgelopen maandag hebben we de vergunning ontvangen om ons ‘nieuwe’ gebouw te gaan verbouwen. Prijs de Heer!
Op zaterdag 29 april hopen we om 8 uur een aanvang te gaan maken met de verbouwing en daarna in principe elke zaterdag tot we klaar zijn. Ook doordeweeks is wellicht mogelijk.

Er kunnen diverse ploegen aan de gang: diverse demontagewerkzaamheden, rachels, wanden plaatsen, plafond aanbrengen, enz.
Neem contact op met Peter Roozemond of Menno Domburg als je wilt meewerken. Via de website kan je je opgeven (www.lachai-roi.nl).
Een ander belangrijk punt betreft de financiën. Dit punt is tweeledig:

  1. Vanaf de maand mei gaan de maandelijkse kosten met € 4.000 omhoog (huur, energie, overige ks) . Dat is ongeveer € 50,- per maand per gezin. We vertrouwen erop dat de sterkste schouders iets meer kunnen dragen, zodat er dekking komt voor deze vaste uitgaven.
  2. Financiering verbouwing

Ook geld uitlenen is een mogelijkheid. Vraag naar de mogelijkheden bij Menno Domburg.

Het is bijzonder hoe alles is gelopen en we verwachten dan ook dat de financiering ook rond zal komen. Hij zal voorzien, ook door jullie heen, zowel financieel, als qua inzet, zowel tijdens de verbouwing als in alle dingen die we gezamenlijk mogen doen om Zijn Koninkrijk zichtbaar te maken daarna.
We kijken vol verlangen én verwachting uit naar de toekomst, totdat Hij komt!