Leven en hersteldienst 3 dec

24 nov 2023 | Nieuws

Op zondagavond 3 december houdt Christengemeente Lachai Roï een dienst voor alle inwoners van het eiland.
Iedereen wordt uitgenodigd deze samenkomst te bezoeken. De samenkomst begint om 19.00 uur. Het zal een samenkomst zijn waar ‘leven en herstel’ centraal zullen staan.
Het leven in deze wereld valt soms bar tegen. Je wordt teleurgesteld of raakt zelfs beschadigd. Je weet niet meer wat je moeten doen of geloven. Veel mensen, ook jongeren zijn ziek of depressief en weten het niet meer en raken hun identiteit en geloof kwijt.

Wij geloven dat God, de Vader een antwoord heeft op deze sombere gevoelens: Namelijk Jezus! Als jij wilt weten hoe Jezus jou leven kan veranderen en perspectief kan geven, zowel lichamelijk als geestelijk, kom dan ook.

In de samenkomst worden woorden van leven gezongen en gesproken. Wij geloven dat God een God van herstel is. Een God die jou heeft gemaakt en wilt dat jij een goed, gezond en gelukkig leven leidt. Een God die jou (en deze hele wereld) in zijn/haar bestemming wilt brengen.
Veel mensen geven vaak God de schuld van dingen, zoals: ziekte, oorlogen, ongelukken of andere ellende, maar wij denken dat dat niet juist is. God is liefde en wilt vrede. Hij heeft alleen onze medewerking nodig om dat te bereiken. Hij heeft er alles aan gedaan om ons te helpen. Hij gaf zijn Zoon opdat wij leven hebben, leven in overvloed.

We zullen deze avond voor je bidden, als je dat wilt. Wij willen je zegenen met woorden van herstel en leven!
In de samenkomst wordt samen gewerkt met ‘House of Acts’ . Zij zeggen: “God wil Zijn kracht uitstorten op een ieder die hier naar verlangt. Ons verlangen is dat we mensen in de kracht van God zien wandelen zoals het in de Bijbel beschreven staat. Gods visie voor je leven is belangrijk om te weten voor je toekomst. Als House of Acts richten wij ons erop om mensen in hun door God gegeven bestemming vrij te zetten.”

Plaats:
Christengemeente Lachai Roï
Antoon Coolenstraat 11
3241 MC Sommelsdijk
Aanvang: 19.00 uur. Toegang: GRATIS