Verbinden, verstillen en verwonderen.

In de week naar Goede Vrijdag en Pasen zullen we met elkaar de Hof van Gethsemane instappen.

Daar zullen we stil staan bij de gebeurtenissen die daar plaatsvonden, en mogen we opnieuw verwonderd zijn over wat Jezus voor ons gedaan heeft.

3 t/m 6 april van 19.30- 20.30 uur in het samenkomst gebouw.