De afgelopen tijd is er hard gewerkt aan een huisstijl voor onze gemeente. Het gevormde mediateam heeft zich beziggehouden met een nieuw logo, basiskleuren, een nieuwe website, visitekaartjes, nieuwe badges enzovoorts. Zondag 18 oktober is het nieuwe logo gepresenteerd aan de gemeente en is de website gelanceerd.

Om eenheid en herkenbaarheid te creeëren is er voor gekozen om voor de gemeente, het jeugdewerk en het kinderwerk hetzelfde beeldmerk te gebruiken. Wel hebben alle drie de onderdelen een eigen kleur. Dit zijn de nieuwe logo’s:

Logo Lachai Roï

Logo All4One Youth

Logo Rainbowkids

Waarom een nieuwe logo?

Een logo is een punt van herkenning. Wanneer huisstijl goed doorgevoerd en consequent gebruikt word in alle facetten van een organisatie, zorgt dit voor een sterke associatie met de organisatie. Als gemeente willen we graag bekend staan op Flakkee. We willen een plek zijn waar mensen naartoe komen als ze in nood zijn. We willen de Levende uitdragen en naar mensen omzien die dit nodig hebben. Daarom heeft het mediateam het logo sterk vereenvoudigd en teruggebracht naar de kern:

Lachai Roï

De Levende Die naar je omziet. De naam is gebaseerd op Gen 16:14. Zet je de woorden los van elkaar, dan staat Lachai voor de boom des levens en Roï voor ziener. Lachai Roï staat dan voor de plaats die naar Jezus (boom des Levens) kijkt.

Eenheid

De letters L en R maken de druppel een gesloten vorm, deze vorm staat voor eenheid. De druppel staat symbool voor de gemeente waarin we als eenheid onze gaven mogen in zetten tot eer van God.

Genade

Een druppel heeft geen begin en geen einde. Dit staat gelijk aan Gods genade die overvloedig en oneindig is.

Kleuren

Blauw: Gemeente van Christus met hemelse bestemming.
Groen: Nieuw leven, herstel, vernieuwing, vruchtbaarheid, genezing en bevrijding.

1 antwoord

Reacties zijn gesloten.