Samenkomst / Kees Tanis [Annulering Rabbi Michael Zeitler]

14 juli 2019 vanaf 10:00 tot 12:00 uur


Update 28-06-2019 – ANNULERING

Wegens gezondheidssituatie is Michael Zeitler NIET afgereisd naar Nederland voor zijn campagneVerlossend, helend
 en reddend, ook in 2019… Dat is de kern van de komende campagne in juli 2019 met onze Joodse broeder en zuster Michael & Lucy Zeitler.

Michael en Lucy Zeit-ler hebben als uitgangspunt én als leefregel “Soli Deo Gloria”  (alleen aan God zij eer) en “Sola Scriptura”  (alleen de H. Schrift). Hun opmerkelijk “spreken-met-gezag” brengt ons in gedachten terug in de tijd van Jezus, waar zijn omstanders, net als wij anno 2019, blij verbáásd stonden van het gezag waarmee Jezus sprak en leerde.  En vervuld door de Heilige Geest leerden zijn discipelen later evenzo..!

En evenals toen, bij de toehoorders van Jezus, ruim 2000 jaar geleden, moet ook óns denken vernieuwd worden, zoals de Bijbel zegt. Immers misschien wel méér dan ooit,  wordt ons denken beïnvloed en beperkt door de ‘tijdgeest’.

Kom en zie… en oordeel zelf …!