Voortaan kan er binnen een paar weken gedoopt worden, voorafgaand aan de dienst, als dat van tevoren bekend wordt gemaakt. Wij geloven dat het volgens het Bijbels principe is om kort na je bekering gedoopt te worden.

Wil  jij je ook laten dopen? Meld je dan aan via secretariaat@lachai-roi.nl.

Wil je meer weten over de Bijbelse doop? Kom dan naar de doopstudie in het Kameraadhuis, woensdagavond 5 oktober om 20.00 uur.