Van 22 tot 24 april organiseren we The Prayer Movement. Tijdens deze jeugdconferentie zul je ontdekken hoe je een krachtig en doeltreffend gebedsleven kunt hebben en hoe jij het verschil kan maken door jouw gebed.

Jezus roept ons op om te bidden, Hij wil jou gebruiken. Jij bent Zijn handen, Zijn voeten en Zijn mond. God wil Zichzelf aan deze wereld laten zien, door jou heen. Maar welke rol speelt gebed hierin?

Is gebed echt nodig? Zo ja, waarom en op welke manier? Is God dan niet oppermachtig? Betekent dat niet, dat Hij doet wat Hij wil? Zo ja, waarom bidden wij dan nog? Staat Gods wil voor een christen automatisch vast of is deze verbonden met gebed en ander factoren? Waarom duurt het soms zolang voordat een gebed beantwoordt wordt? Waarom is volharding nodig? Hoe zit het met gebed voor de verlorenen? Hoe kan ik doelmatiger zijn? Hoe staat het met geestelijke oorlogvoering? Als satan verslagen is en Christus heeft alle gezag, waarom zouden we ons dan nog druk maken over de boze? Wat is voorbede?

Herken je deze vragen? Doe dan mee, met elkaar gaan we hier over leren!

Wij geloven dat God onze gebeden wil gebruiken om Zijn wil in de hemel de aarde te laten bewegen. God verlangt naar een relatie en vanuit die relatie wil Hij ons leren om van autoriteit Zijn woorden te spreken op aarde, zodat wij het werk van Jezus op aarde voortzetten.

Met elkaar willen we een gebedsbeweging op gang brengen, waardoor we geleid door de Heilige Geest, in autoriteit krachtig zullen spreken waardoor we het verschil zullen maken in deze wereld.

The Prayer Movement wordt een uitdagende conferentie, met diverse sprekers, toffe band, worship en veel creativiteit. Join us!

Datum: 22, 23 en 24 april
Leeftijd: 15 tot 25 jaar
Locatie: Middelharnis (exacte locatie wordt nog bepaald)
Kosten: Gratis (wel collecte)

Aanmelden