“Heaven has come to kiss the earth : Peace”

Tijdens de zangdienst van afgelopen zondag wordt ik geraakt door het lied Peace Be Still. Eenmaal thuis open ik mij journalingbijbel en ga op zoek naar beloften over vrede. Ik moet als eerste denken aan Jezus als ons vredevorst. We vieren advent en lezen over de profetie die Hem de Vredevorst noemt (Jesaja 9:5). Ook op het moment dat Jezus’ geboorte bij de herders aangekondigd wordt, lezen we over vrede.

Bij zijn geboorte ging de hemel open en zongen de engelen dat het Gods eer is om vrede op aarde te brengen, omdat Hij een behagen in mensen heeft. (Lukas 2:14)

Zo zong een engelenleger hoe de hemel de aarde zou raken. Als je Jezus liefde, zijn welbehagen in jou, ontdekt dan brengt dit vrede. Daarom gaf het God vreugde om naar de aarde te komen. Hij verlangde ernaar om zijn liefde en goedkeuring aan de mensen te laten zien. Daar wil Hij je mee omringen. Wat heerlijk dat God ons deze oplossing aanbiedt in zijn Zoon. En dat we bij Hem het antwoord mogen zoeken voor de druk die we in ons leven kunnen ervaren. De oplossing die God biedt is samen te vatten in één woord: vrede !!

Lees eens mee in Jesaja 26 (BB): Jesaja zegt:

In die tijd zal in het land van Juda het volgende lied worden gezongen:
‘Wij hebben een sterke
De goedheid van God zijn de muren van die stad.
2 Doe de poorten open!
Dan kan het rechtvaardige en trouwe volk naar binnen gaan.
3 U heeft het beloofd:
U zal vrede geven aan de mensen die helemaal op U vertrouwen.
4 Vertrouw voor altijd op de Heer,
want de Heer is een eeuwige rots waarop wij veilig zijn.

Er zijn verschillende vijanden die ons van die vrede willen beroven, denk aan angst en bezorgdheid. Gods belangrijkste bescherming tegen angst en bezorgdheid is vertrouwen op Hem.

De Engelse King James vertaling zegt: ”U bewaart diegene in volmaakte vrede, wiens gedachten op U gericht zijn omdat hij op U vertrouwt. ”
De NBV zegt: “De standvastige is veilig bij U, vrede is er voor wie op U vertrouwt.”

Door onze gedachten standvastig op God te richten, worden we door Hem bewaard in ‘volkomen vrede’. Dat is de complete afwezigheid van angst en zorg. Dat is perfecte vrede! Mijn manier van denken beïnvloedt dus de mate waarin ik die vrede kan ervaren. Jesaja geeft ons de aanmoediging: “Vertrouw op de Heer, want Hij is een eeuwige rots”. Onze emoties kunnen misschien onstuimig zijn als de golven van de zee, maar ons anker is vastgemaakt in de rots: Jezus!

Wat bemoedigend om dat met dit lied “Peace be still” uit te zingen, en dit bijbelvers te proclameren als waarheid over mijn leven. Zing en lees je mee?? En zie hoe de hemel zich opent in jouw leven om op de belofte van perfecte vrede te zetten!

Bron: Veilig bij God – Derek Prince.

Lied: Peace be still – The belonging Co ft lauren Daigle