Passie van Jezus, Zijn liefdesverhaal voor jou!

Heb jij je ooit afgevraagd waarom de film over het sterven van Jezus “The Passion of the Christ” heet? Ik begreep het eigenlijk nooit zo goed tot ik leerde waar het woord passie of passion oorspronkelijk van afgeleid is. Passie komt van het Latijnse woord ‘pati’ wat letterlijk lijden betekent. De liefde die Jezus voor ons heeft, maakte dat Hij bereid was om te lijden voor ons. Hij dronk de beker leeg met de gramschap van God, Hij werd één met onze zonde terwijl Hij er zelf niet mee bekend was. Hij werd vernederd, geschopt en geslagen om uiteindelijk, verlaten door de Vader, te sterven aan het kruis. Jezus had een doel, de wereld redden en daar was hij gepassioneerd over. Niets hield Jezus tegen, ondanks zijn worsteling in het hof van Getsémane, Zijn Passie voor ons en om de wil van de Vader te doen was te sterk.

Maar Christus heeft zijn leven gegeven toen we nog sléchte mensen waren. Daarmee bewijst God hoeveel Hij van ons houdt. Door Jezus’ dood heeft Hij ons bevrijd van onze schuld. Als Hij dát al gedaan heeft, dan is het ook zéker dat Hij ons zal redden van Gods straf. Toen we nog vijanden van God waren, heeft God ervoor gezorgd dat we vrede met Hem konden sluiten. Namelijk door de dood van zijn Zoon. (Rom. 5:8-10a Basis Bijbel)

Persoonlijk heb ik het soms echt even nodig om stil te staan bij de grootheid van Gods liefde voor ons mensen, en de weg die Jezus ervoor afgelegd heeft om jou en mij weer in de tegenwoordigheid van de Vader te brengen. Bewust hierbij stil staan om me weer te verwonderen over hoe bijzonder Gods liefde is. Als ik hierbij stil sta kan ik het soms niet bevatten… God, de schepper van hemel en aarde, die vol liefde en genade is houdt van mij, Hij houdt van JOU!

Als ik hieraan denk, aan de passie die Jezus voor mij heeft en dat tot me door laat dringen, dan begint er van alles te borrelen dan ontspringt er een passie voor Hem diep in mijn binnenste. Jezus heeft diezelfde passie ook voor jou! Hij houdt van jou, Hij houdt van Jou, HIJ HOUDT VAN JOU! Zijn bloed heeft 7 keer de aarde besprenkeld zodat wij het zevenvoudig geschenk van vergeving, verlossing, reiniging, genezing, bevrijding, verzoening en wedergeboorte konden ontvangen. Wat doet dit geschenk met jou? Borrelt er dan ook niet iets van passie voor Jezus binnen in jou op?

God wil Zijn liefde aan ons openbaren, zodat we steeds meer overtuigd zullen zijn dat Jezus gepassioneerd over ons is. We mogen met elkaar groeien in een liefdesrelatie waarin God ons niets wil weerhouden om ons Zijn liefde te openbaren. Wij mogen dit steeds meer en meer gaan ontdekken, en de passie voor Jezus zal steeds meer en meer groeien en als gevolg daarvan zullen we gaan bewegen in Zijn liefde en gaan uitdelen van wat wij ontvangen hebben. Niet uit een verplichting, maar omdat we gewoon niet anders kunnen, omdat er een passie voor Jezus in ons hart wakker geworden is. Er een vuur is ontstaan die niet te blussen is. Er is geen betere motivatie dan liefde om vandaar uit te werk te gaan.

Wist je dat mensen met een passie, mensen zijn met aantrekkingskracht? De passie die ze hebben beheerst hun leven, bepaalt hun agenda. Ze doen niets liever dan over hun passie praten, want waar het hart mee vol is, daar loopt hun mond van over. Mensen met passie trekken andere mensen aan. Passie is besmettelijk en zeer overdraagbaar!

Sta de komende tijd, samen met mij, weer eens opnieuw stil bij de grootheid van Gods liefde voor ons, de passie die Jezus voor ons heeft, de positie die wij verkregen hebben door het lijden, sterven en de opstanding van Jezus en welke uitwerking dat heeft op ons leven. Laat je opnieuw verwonderen…zodat er een vuur van binnen ontstaat die niet te blussen is, een passie voor Jezus die zijn weerga niet kent. Mensen met passie voor Jezus, dat is wat de kerk nodig heeft!

Carola de Jong