Zondag 24 maart Met z’n achten naar Vught.

Ik denk dat dit ondertussen de 10de keer is dat we de dienst met onze band hebben mogen begeleiden. Normaal gesproken speelt een van de mannen uit Vught mee in de band, maar omdat hij ondertussen uit Vught vertrokken is hadden we geen pianist en hebben we Wessel gevraagd om een keertje mee te gaan. Het was voor hem de eerste keer, maar was ook onder de indruk van het spelen tijdens een kerkdienst in de gevangenis. Deze keer was bijzonder omdat ik zelf mocht spreken. In 8 minuten je punt maken, best lastig:). Op een zondagochtend zijn er drie diensten achter elkaar, om 09:30, 10:00 en 11:30. De diensten duren ongeveer 45-50 minuten en na iedere dienst drinken we samen met de mannen koffie.

Een preek in 8 minuten
Ik heb als basis Johannes 3:1-17 gebruikt, met als inleiding de Rubik’s Kubus. De Rubik’s Kubus die de jaren tachtig heel veel mensen ontzettend heeft gefrustreerd. Een kubus die mooi georganiseerd is als je hem koopt, ieder vlak een andere kleur, een mooi beeld dat staat voor ons leven als we geboren worden, mooi perfect, precies zoals de Heer het heeft gewild. Ik heb de mannen mogen vertellen dat ze geliefd zijn, dat Gods oog op hen is. Vanaf voor de grondlegging van de aarde wist God dat hij hen jou en mij erbij wilde hebben. Wij zijn volgens Efeziërs 2:10 Gods Meesterwerk!!

Maar als je de Rubik’s Kubus door elkaar draait, is dat een beeld zoals het leven er vaak uitziet als men eenmaal volwassen is geworden. Door de keuzes die we maken, de situatie waarin we zijn terechtgekomen, kan het mooie wat de Heer in ons leven heeft gelegd, zomaar worden verstoord. Precies als de door elkaar gedraaide kubus.

De oplossing
Je kunt de Rubik’s Kubus op twee manieren oplossen, als je de 6 algoritmes kent, draai je hem heel eenvoudig terug naar zijn begin stand, mooi en netjes georganiseerd. Dit is kun je vergelijken met het leven volgend Gods principes, gaan leven volgens Gods orde, Zijn waarheden gaan toepassen in het leven. Je komt er achter als je Zijn Woorden tot je neemt en Waarheid maakt voor je leven. De tweede manier is door de Rubik’s Kubus uit elkaar te halen, als je alle blokjes uit elkaar haalt blijft er een kruis over. Als we het kruis hebben kunnen we de Rubik’s Kubus op nieuw gaan opbouwen, je maakt de kubus weer nieuw en hij is dan weer helemaal zoals de beginstand toen je hem net kocht.

Een fantastische symbool voor ons leven
Als ons leven een chaos is kunnen we het weer opbouwen als we bij het kruis beginnen. We moeten zoals ons Schriftgedeelte zegt, opnieuw geboren worden. Geboren worden uit water en Geest, je kunt zeggen van Boven geboren worden. Jezus legt het uit aan Nicodemus, alleen als je opnieuw geboren wordt kun je het Koninkrijk van God binnen gaan. Wat we ook hebben gedaan, in welke situatie we ook ooit hebben gezeten, als we beginnen bij het kruis, Jezus offer voor ons leven accepteren, dan is er voor ons vrij spraak, geen veroordeling meer, maar eeuwig Leven. Iedereen begrijpt dat de mannen in hun situatie daar vast blij mee zijn, vrijspraak!! Helaas werken in deze wereld wereldse wetten en zullen we de gevolgen voor onze daden moeten dragen, maar als we straks onze laatste adem uit blazen, staat de Here Jezus ons met open armen op te wachten. Als we beginnen bij het kruis wordt ons leven nieuw, voor straks het eeuwige Leven, zonder pijn en verdriet, maar voor nu rust en vrede. Want als we Jezus deelgenoot maken van ons leven, zal Hij onze Gids zijn en ons de weg wijzen door het leven, in Zijn bestemming. Dit maakt ons leven stabiel, dat geeft ons leven rust.

Een woord van God
We hebben alle mannen met hun bewakers een envelop gegeven met een kaart en een tekst uit een dagboek. We hebben hen vertelt dat Jezus hen op het oog heeft en tot hen wil spreken, de kaart en de Bijbel tekst met uitleg zullen voor hen een Woord van de Heer zijn, een bemoediging voor hen. We hebben gezien dat zowel de mannen als hen bewakers de dienst weer enorm hebben gewaardeerd. Na afloop van iedere dienst drinken we koffie en delen we de cake die we hadden meegebracht met de mannen. Iedere keer is het weer vroeg opstaan en kost het best een beetje van je tijd, maar als je ziet en merkt dat het super wordt gewaardeerd is het gewoon weer fijn om te doen.

De volgende keer
Omdat dominee Anne van der Voorst een andere functie krijgt binnen de gevangenis, is het nog even de vraag hoe we in de toekomst onze bijdrage kunnen leveren. We zijn uiteindelijk afhankelijk van de dominees die er werken. Dominee Anne van der Voorst probeert ons ook van uit zijn nieuwe positie een plek te geven binnen PI Vught, we wachten het af en zijn met elkaar beschikbaar om de mannen en hun bewakers te dienen waar dat mogelijk is. De dominee verteld ons dat hij, de mannen van Vught en hun bewakers het heel jammer vinden als dit niet zou blijven doorgaan. We wachten af…..

Wilmar Leuvenink