De Hebreeënbrief (22 mei 2019) | Kees Tanis

In een aantal avonden zal Kees Tanis ons mee nemen in een bijbelstudie over De Hebreeënbrief.

27 maart

Download: Geluidsbestand | Presentatie

De Hebreeënbrief (27 maart 2019) | Kees Tanis

In een aantal avonden zal Kees Tanis ons mee nemen in een bijbelstudie over De Hebreeënbrief.

27 maart

Download: Geluidsbestand | Presentatie

De Hebreeënbrief deel V | Kees Tanis

In een aantal avonden zal Kees Tanis ons mee nemen in een bijbelstudie over De Hebreeënbrief.

28 maart

Download: Geluidsbestand | Presentatie

De Hebreeënbrief deel III | Kees Tanis

In een aantal avonden zal Kees Tanis ons mee nemen in een bijbelstudie over De Hebreeënbrief.

22 november

Download: Geluidsbestand

De Hebreeënbrief deel II | Kees Tanis

In een aantal avonden zal Kees Tanis ons mee nemen in een bijbelstudie over De Hebreeënbrief.

25 oktober

Download: Geluidsbestand

De Hebreeënbrief deel I | Kees Tanis

In een aantal avonden zal Kees Tanis ons mee nemen in een bijbelstudie over De Hebreeënbrief.

27 september

Download: Geluidsbestand

De Vijfvoudige Bediening | Menno Domburg

In de Bijbel wordt, naast oudsten, diakenen en voorgangers (leiders) gesproken over bedieningen die Jezus aan de gemeente geeft (Ef. 4:11-15): apostelen, profeten, evangelisten, herders en leraars. Deze vijf bedieningen wordt ook wel de vijfvoudige bediening genoemd. Is dit een aanvulling op de ambten of zijn het andere namen voor de ambten? Het lijkt erop dat wereldwijd deze Bijbelse manier van leiderschap in de gemeente opnieuw ontdekt wordt, zoals ook de genadeboodschap.

In een aantal avonden zal Menno Domburg ons mee nemen in een bijbelstudie over ‘De Vijfvoudige Bediening’ in combinatie met de ambten. Wat zijn de overeenkomsten en verschillen? Belangrijk om uit te zoeken, want Jezus stelde ze zelf in. Luister hier de opnames terug en raak geïnspireerd!

28 september

Download: Geluidsbestand

26 oktober

Download: Geluidsbestand

23 november

Download: Geluidsbestand

7 december

Download: Geluidsbestand

De Vijfvoudige Bediening | Kees Tanis

In de Bijbel word gesproken over vijf bedieningen: apostelen, profeten, evangelisten, herders en leraars. Deze vijf maken deel uit van de vijfvoudige bediening. Het lijkt erop dat wereldwijd deze Bijbelse manier van leiderschap in de gemeente opnieuw ontdekt wordt, zoals ook de genadeboodschap.

In een aantal avonden heeft Kees Tanis ons meegenomen in een bijbelstudie over ‘De Vijfvoudige Bediening’. We zijn ervan overtuigd dat, als we de gemeente laten functioneren op basis van deze bedieningen er meer en meer kracht vanuit zal gaan, omdat het Gods manier van leiderschap is. Luister hier de opnames terug en raak geïnspireerd!

3 februari

Download: Geluidsbestand

17 februari

Download: Geluidsbestand

2 maart

Download: Geluidsbestand