We zegenen, ontvangen en delen uit door middel van de Bijbel, gebed, aanbidding, ontmoeting en dat alles in genade!

In de gemeente en tijdens de kinderdiensten willen we gehoor geven aan Jezus’ verlangen om de kinderen bij Hem te brengen. De kinderen zullen ontdekken wie God is doordat zij Hem leren kennen uit de Bijbel en door hun ervaringen tijdens de kinderdiensten. Wij willen niets liever dan dat ieder kind de Jezus leert kennen als persoonlijke Verlosser en Vriend, van Hem gaat houden en besluit om Hem te willen volgen.

Kinderen zitten bij leeftijdsgenoten in een groep en krijgen iedere zondag van 10.00-11.45 uur op hun eigen niveau onderwijs op een speelse, creatieve maar ook serieuze manier. Naast de zondag ochtend dienst worden er regelmatig uitstapjes georganiseerd.

Rainbowkids
Rainbowkids

De groepen

Per jaar worden er onderwerpen uitgekozen die besproken worden door middel van verhalen, toneelstukken, liedjes en gewoon door gesprekken in de groep. Dit is natuurlijk voor iedere groep op het eigen niveau. Ook wordt het principe van ‘gebedskinderen’ toegepast waarbij de leiding bidt voor een specifiek kind uit zijn/haar groep en connect met het kind door extra te kletsen of een kaart te sturen op de verjaardag. De kinderen leren ook voor en met elkaar te bidden in de groep. De groepen zijn als volgt:

Groep Rood (0 - 2,5 jaar)

Spelen, met elkaar of alleen, knuffelen en heerlijk uitrusten; zo kan de crèche beschreven worden. Voor baby’s en peuters is dit de plaats om tijdens de kerkdienst te vertoeven. De leiding zorgt voor uw kinderen, maar u bent ook vrij om bij uw kind te blijven tijdens de dienst. Gedurende het jaar komen er nieuwe kinderen bij en stromen peuters door naar een hogere groep, dus er zullen steeds nieuwe gezichten te zien zijn.

Oranje (2,5 – 4 jaar)

Samen spelen heeft een belangrijke rol. Er zit een vaste structuur in de diensten voor de peuters. De kinderen mogen eerst allemaal iets vertellen, er wordt gegeten en gedronken en vervolgens wordt er een verhaal verteld uit de Bijbel of gelinkt aan de Bijbel. Daarna wordt er gezongen, gezegend en gebeden door en voor de kinderen. Aan het einde is er tijd en ruimte om te spelen of knutselen.

Geel (4 – 6 jaar)

In alle groepen willen wij, als leiding, de kinderen zien; dit op een manier dat het kind zich geliefd en gehoord voelt. Op deze manier zullen zij zelf sneller leren ook naar leeftijdsgenoten om te zien en met hen te spelen. Van belang is een atmosfeer van vertrouwen en vrijheid, zodat een kind verhalen durft te vertellen en hardop durft te bidden. Tijdens de kinderdienst van groep geel komen allerlei Bijbelse onderwerpen aan bod, maar ook alledaagse onderwerpen als ‘bang zijn’ worden besproken. Zoals in groep oranje is er een vast schema waar aan gehouden wordt.

Groen (basisschool groep 3 en 4)

Per jaar worden er onderwerpen uitgekozen die besproken worden door middel van verhalen, toneelstukken, liedjes en gewoon door gesprekken in de groep. Dit is natuurlijk voor iedere groep op het eigen niveau. Ook wordt het principe van ‘gebedskinderen’ toegepast waarbij de leiding bidt voor een specifiek kind uit zijn/haar groep en connect met het kind door extra te kletsen of een kaart te sturen op de verjaardag. De kinderen leren ook voor en met elkaar te bidden in de groep.

Blauw (basisschool groep 5 en 6)

Per jaar worden er onderwerpen uitgekozen die besproken worden door middel van verhalen, toneelstukken, liedjes en gewoon door gesprekken in de groep. Dit is natuurlijk voor iedere groep op het eigen niveau. Ook wordt het principe van ‘gebedskinderen’ toegepast waarbij de leiding bidt voor een specifiek kind uit zijn/haar groep en connect met het kind door extra te kletsen of een kaart te sturen op de verjaardag. De kinderen leren ook voor en met elkaar te bidden in de groep.

Paars (basisschool groep 7 en 8)

Per jaar worden er onderwerpen uitgekozen die besproken worden door middel van verhalen, toneelstukken, liedjes en gewoon door gesprekken in de groep. Dit is natuurlijk voor iedere groep op het eigen niveau. Ook wordt het principe van ‘gebedskinderen’ toegepast waarbij de leiding bidt voor een specifiek kind uit zijn/haar groep en connect met het kind door extra te kletsen of een kaart te sturen op de verjaardag. De kinderen leren ook voor en met elkaar te bidden in de groep.

GAAF-diensten

Vier keer per jaar vindt er een GAAF-dienst plaats waarbij kinderen van alle leeftijden elkaar ontmoeten tijdens een feestelijke themadienst. De zaal word versierd, er worden spelletjes gespeeld, toneelstukken opgevoerd, de band uit de ‘grote dienst’ verzorgt aanbidding en er wordt een boodschap gebracht die past bij het thema. Het is ons verlangen dat de kinderen zo thuis raken in de aanwezigheid van God, dat zij het als gewoonte gaan beschouwen want ook kinderen kunnen God aanbidden, genezing of profetie ontvangen zoals volwassenen dit doen. Klinkt dat niet ontzettend GAAF?

Rainbowkids

Rainbowkids
Rainbowkids