Niet alleen op zondag komen we bij elkaar; door de week heen vinden er op verschillende dagen kringavonden plaats. In kleinere groepen worden verschillende thema’s behandeld en is er ruimte om onze levens met elkaar te delen, kwetsbaar te zijn en onderwijs te ontvangen met veel ruimte voor individuele vragen.

Kennismakingskring

In de kennismakingskring wordt in kleine setting gekeken naar het Woord van God en hoe dit Woord van toepassing mag zijn op ons eigen leven. Deze kring is vooral voor nieuwe gelovigen erg verhelderend, vernieuwend en gemakkelijk te volgen. In kleine stappen wordt het evangelie van genade en de visie van onze gemeente uitgelegd waarbij veel gelegenheid is om vragen te stellen.

Huiskringen

De gemeente is ingedeeld in huiskringen, gesorteerd op regio. De invulling van een huiskring is heel divers en de huiskring is bedoeld om het leven met elkaar te delen, elkaar aan te moedigen, met elkaar Gods stem te verstaan, de gaven van de Geest toe te passen en God groot maken. Huiskringen vinden plaats bij de huiskringleiders thuis.

Overige kringen

Naast deze kringen zijn er nog enkele andere groepen:

  • Mannenkring ‘Wildemannen’
  • Vrouwenmomenten