Ochtenddienst

Het begin van de week wordt om 10.00 uur gevierd met een dienst in het Prieel van de Staver. In deze dienst staat aanbidding, het Woord van God en samen gemeente zijn centraal bij zowel de volwassenen maar ook bij de kinderen die in hun eigen dienst zijn. Eens in de maand vieren we avondmaal en daarnaast zijn er enkele keren per jaar ‘speciale’ diensten zoals hieronder beschreven. Naast sprekers uit eigen gemeente zijn er ook regelmatig gastsprekers vanuit andere kerken die met ons het Woord delen.

Avonddienst

Waar in de ochtend het Woord centraal staat, richten we ons tijdens de avonddienst op aanbidding. In deze tijd willen we leren om te bewegen in de gave van de Geest. Aangezien een kleinere groep de avonddienst bezoekt, geeft dit een veilige omgeving, met broeders en zusters, om te oefenen met de gaven van de Geest, het verstaan van Gods stem, spreken in tongen en vrije aanbidding. De avonddiensten worden gehouden op een andere locatie dan de ochtenddiensten, namelijk in het Kameraadhuis.

Doopdienst

Nieuwe gelovigen kunnen zich laten dopen, om hun keuze voor Jezus zichtbaar te maken aan de buitenwereld. Omdat in de Bijbel altijd direct gedoopt werd, zodra iemand tot geloof kwam, dopen wij iemand vaak de eerstvolgende dienst, nadat de betreffende persoon dit aangegeven heeft. Dit doen we een half uur vóór de samenkomst aanvangt, dus om half 10, in het zwembad van Recreatiecentrum De Staver.

Opdraagdienst

Het wonder van nieuw leven maakt veel indruk op een gezin en haar omgeving, het is een cadeau van God! Hoe mooi is het dan als ouders de keuze maken om hun kindje op te dragen aan God en Hem te bedanken voor Zijn goedheid. Tijdens de zondag ochtend dienst worden de ouders met hun baby’tje gevraagd iets te vertellen en eventueel te bidden waarna een van de oudsten de zegen van God uitspreekt.

Gezinsdienst

Een gemeente bestaat uit veel verschillende mensen met gevarieerde leeftijden. In de gezinsdienst wordt hier aandacht aan besteed op een vrolijke, feestelijke manier! De ene keer door middel van een toneelstuk, de andere keer onder het genot van een BBQ op de camping. Gezelligheid, creativiteit en samen geloven staan tijdens deze diensten centraal. Zo leren we elkaar en Jezus nóg beter kennen.