Geven

zaaien

Wat geven?

We geloven dat onze God onze investeringen gebruikt en vermenigvuldigd, zowel in tijd als in geld. 

Het is belangrijk om een deel van waar God jou mee zegent terug te investeren in Zijn koninkrijk. Zo geeft de bijbel hier een aantal principes in:

  • het geven van tienden
  • het geven wat je kunt missen

Het geven van 10% van je inkomen is een bijbels principe. Het werd in het oude testament verplicht aan de Joden door de wet (niet die van Mozes). Nu geloven wij dat onze Heer Jezus is gekomen om de wet te vervullen en er wordt in handelingen 15:28-29 geschreven dat (de nieuwtestamentische gemeente) geen verdere verplichtingen wordt opgelegd, dan het verbieden van offervlees te eten en hoererij te plegen.

Maar, wij geloven dat Gods beloften in de bijbel, ook die in het oude testament, ook aan ons gedaan zijn, omdat wij ook leven uit die beloften. Daarom roepen we op om Maleachi 3:10-11 te lezen. Daar word opgeroepen om je tienden in de tempel te brengen, om de dienst te ondersteunen en de priesters te betalen en word de belofte door God gedaan dat er ‘een stroom van zegen over ons wordt uitgestort’.

Daarnaast kun je over geven lezen in 2 Korinthiërs 8 en 9, namelijk het geven van wat je hebt en het geven zonder tegenzin of dwang.

 

Kijk hieronder wat je zou kunnen geven.

Zien

Gemeente

Steun de gemeente met een gift door op onderstaande knop te klikken.

Dit kan ook maandelijks door een doorlopende incasso te machtigen via een machtigingsformulier of via geplande betaling via je bankomgeving.

NL34 RABO 0342 0990 43
t.n.v. Christengemeente Lachai Roï

%

Doel €180.000

omzien

Zending

Lachai Roï steunt verschillende zendingsdoelen, op dit moment steunen we Fineke Janssen met ‘misión Adulam‘, met drie tehuizen voor verslaafde jongeren in Bolivia.

Help mee ons doel te behalen en geef via onderstaande knop!

NL12 RABO 0342 0990 51
t.n.v. Zendingsfonds Lachai Roï

%

Doel €10.000

laten zien

Gebouw

Lachai Roï gebruikt haar gebouw om de omgeving te helpen hoe en waar het maar kan, door uit te breiden word dit werk uitgebreid.

Steun ons door te geven via onderstaande knop!

NL04 RABO 0342 0588 43
t.n.v. Bouwfonds Lachai Roï

%

Doel €325.000

Algemeen Nut Beogende Instelling

Christengemeente Lachai Roï is een ANBI instelling, wat betekend dat Lachai Roï door de belastingdienst gezien word als een instelling die zich nagenoeg geheel inzet voor het algemeen belang of in andere woorden een sociaal belang behartigende instelling. Lachai Roï heeft dus geen winstoogmerk.

Christengemeente Lachai Roï RSIN: 853011485

Het voordeel voor u is dat schenkingen aan een ANBI instelling afgetrokken mogen worden van uw inkomstenbelasting. Kijk voor meer informatie op de site van de belastingdienst.

Lees hier ons beleidsplan 2023 en jaarverslag 2022.