Download: Geluidsbestand

Iedereen kan Gods stem verstaan. Het is niet alleen voor mensen uit de tijd van de Bijbel, voor bijzondere mensen in speciale bedieningen zoals voorgangers, oudsten, ouderlingen of de dominee. Gods stem verstaan kan iedereen! Vanuit het verhaal van de goede Herder in Johannes 10, legt Wilmar Leuvenink, dat wij (de schapen) de Herder (Jezus) volgen, omdat we de stem van de Herder kennen.

Tijdens deze jeugddienst is All4One Youth uitgestapt in het verstaan van Gods stem door te profeteren over mensen in de zaal. Dit was erg bijzonder en sloot erg aan op onze jeugdconferentie One Desire, twee weken vóór deze dienst.

Wilmar Leuvenink sprak op 1 november 2015 over ‘Jij kunt Gods stem verstaan’.