Download: Geluidsbestand | Powerpoint

Wij menen dat wij de wet moeten vervullen (houden). Maar waarom zei Jezus dan: Ík ben gekomen om de wet te vervullen. Zou dat kunnen zijn omdat wij het niet kunnen?

Maar hoe stel je God dan tevreden? Hoe moet je dan ooit rechtvaardig worden? Ontdek dat wat Jezus aan het kruis heeft gedaan, veel verder gaat dan ons verstand kan bevatten. Niet nog meer gewicht op je schouders, maar een openbaring in je hart.

Het nieuwe verbond waarin wij leven is namelijk de wereld op zijn kop: Niet gebaseerd op wij die God liefhebben, maar op God die ons heeft liefgehad. (1 Johannes 4:10)