Download: Geluidsbestand

Romeinen 8 laat ons ook zien dat de schepping in al haar delen zucht en in barensnood is. En dat ook wij zuchten en uitzien naar de verheerlijking van ons lichaam.
Als gelovigen leven we midden in de woestijn van deze wereld en onze hoop (welke een zekerheid is) ziet uit naar de verheerlijking van ons lichaam, daar waar het volle zoonschap ervaren zal worden. In deze wereld zijn wij als het lichaam van de Here Jezus een oase. Een oase waar de aanwezigheid van de Heer de aarde raakt. Om deze oase te voeden hebben we geestelijk voedsel nodig om te kunnen leven en vruchtbaar te zijn.

In Exodus 16 laat God zien dat we midden in de woestijn kunnen leven en vruchtdragen door te eten van het manna.
In het Nieuwe Testament laat de Here Jezus zien dat Hij het manna is, “het brood des levens”. Dat betekent dat Hij onze levenskracht, onze voorziening, onze bescherming, kortom ons leven is.

De Heer zegt heel eenvoudig: eet elke dag van Mij voor deze dag. Niet alvast voor morgen want deze dag heeft genoeg aan zichzelf.
Door in geloof te eten van de Here Jezus zal Zijn voorziening ons voorzien in dat wat we nodig hebben.