Download: Geluidsbestand

Wat we dikwijls zien bij ons gelovigen is dat we niet tevreden zijn met hoe het nu is.
We spreken, handelen, zingen of bidden dikwijls duidelijk of met een ondertoon van: “we zijn er nog niet”, “het is nog niet goed genoeg”, “we zijn op de goede weg”, of iets in die trant.

Maar doet dit niet veel tekort aan het volbrachte werk van de Here Jezus? Hoe kijkt Jezus hiernaar, hoe interpreteert hij zijn “volbrachte werk”.
Wat bedoelt Hij met: “Ik ben de wijnstok en jullie zijn de ranken”? Wat is hier nog niet af? Of interpreteren we deze uitspraken van Jezus naar onze vooringenomen houding van: “we zijn er nog niet”.