Download: Geluidsbestand | Powerpoint

In Jozua 11-19 zien we dat de vijand nog één maal met toenemend geweld (deze keer trekken 10 koningen op!) probeert het volk uit het erfdeel te houden. Dit lukt uiteraard niet, want God is met Zijn volk. Het volk (God) verslaat de vijand en zo komt het het volk eindelijk in het erfdeel terecht, in de rust. Het land wordt verdeeld. Opvallend is echter dat de strijd nog niet gestreden is. Het volk zal vanuit de rust het erfdeel verder in bezit moeten nemen. Hier ligt een belangrijke les voor ons: in de rust komen en dan nog meer in bezit nemen!

Wat wij moeten leren geloven is dat God ons wil gebruiken om het erfdeel in bezit te nemen. Dat is dat Zijn Koninkrijk zichtbaar wordt op aarde, zodat de oogst van zielen wordt binnen gehaald, het erfdeel van Jezus.

Ook op dit moment probeert de vijand de wereld met geweld te onder drukken. De wereld is op de vlucht, op zoek naar rust.

Wij moeten onze positie innemen. We zullen ons denken moeten veranderen. Geloof dat God jou uitgekozen heeft om Zijn doel te bereiken. God wil de wereld redden! Het oude is voorbij het nieuwe is gekomen. Kom uit de woestijn en ga wandelen in het beloofde land. Ontdek dat het nieuwe (rust/beloofde land) volledig anders werkt dan het oude (wet/woestijn). God is met het nieuwe verbond een nieuwe weg ingeslagen. Als je gelooft in Jezus en Zijn Koninkrijk dan zal eerst jijzelf veranderen en dan de omgeving. De wereld heeft jou en mij nodig om in de rust te komen. Wij zijn het antwoord op het geweld in deze wereld. God heeft een plan met ons! Geloof dat!
Dus: verander je denken en neem je erfdeel in bezit want er is nog veel meer land in bezit te nemen. Voor jezelf, voor je omgeving, voor Jezus!

Deze preek is deel 12 van de serie ‘Neem je erfdeel in bezit’.