Download: Geluidsbestand | Presentatie

Daar waar de stenen zuil (en dat is Jezus) wordt opgericht, daar waar uitdrukkelijk alles draait om het volbrachte werk van de Here Jezus, daar is Gods huis, daar wordt een ladder opgericht die de hemel raakt, daar stroomt de zalving van de Heilige Geest.

Daar zal de stroom van de Heilige Geest zijn als een rivier die vanuit het huis heel de omgeving en al maar veder aan zal raken en veranderen.

Daar zal de vijfvoudige bediening, waar Paulus over spreekt in de Efezebrief , de zalfstroom van de Heilige Geest, zorgen voor veiligheid, heelheid, vreugde en vermenigvuldiging.

Daar zal de rust van het beloofde land overweldigend en alom aanwezig zijn.

Daar zal de eenheid tussen het Hoofd Jezus en zijn bruid heerlijk zijn.

Daar zal de erfenis zichtbaar en uitgebreid worden, een erfenis waar iedereen van zal genieten.