Download: Geluidsbestand | Powerpoint

Het diepste wat God door de verlossing wil doen, is onze diepste persoonlijkheid, dat wat we werkelijk zijn en hoe God ons gewild en over ons gedroomd heeft tot bloei brengen. God ziet de mens niet alleen als verloren zondaars, maar Hij ziet “goud” in ons wat helaas verduisterd is door de zonde. Want dat is wat zonde doet; alles wat God mooi en schitterend bedoeld heeft kapot maken en onteren. Iemand die weet wie hij is, zich aanvaardt weet, zal sterk zijn, gezag hebben en vrucht dragen.

Een mens kan zijn identiteit ontlenen uit heel veel dingen, maar zijn werkelijke identiteit vindt hij pas door te vinden door God te kennen en wie hij is in Gods ogen.

De mens zal zijn werkelijke identiteit nooit echt ontplooien, door te kijken naar zichzelf, je identiteit te ontlenen aan omstandigheden, familie, cultuur, status, maar door te kijken en leven naar Gods beeld en aard. God heeft ons gemaakt naar Zijn beeld en gelijkenis, naar Zijn aard en niet naar een menselijke aard. We veranderen alleen door ons te weerspiegelen in Zijn beeld en te zien en aanvaarden hoe Hij ons noemt en ziet in Christus.