Collecte

Ook deze week kunnen Liefdegaven overgemaakt worden op:

Bankrekening Gemeente
NL34 RABO 0342 0990 43

Avondmaal

Ook deze Goede Vrijdagdienst vieren we het Avondmaal, zet brood en wijn alvast klaar!