Collecte

Ook deze week kunnen Liefdegaven overgemaakt worden op:

Bankrekening Gemeente
NL34 RABO 0342 0990 43