Collecte

De collecte is deze week bestemd voor het zendingswerk van Fineke Janssen. Liefdegaven kunnen overgemaakt worden op:

Bankrekening Gemeente
NL34 RABO 0342 0990 43

Avondmaal

Deze week zullen we na de Woordverkondiging het Heilig Avondmaal met elkaar vieren.

Zet thuis, of de plaats waar je bent, alvast brood en wijn klaar... dan kunnen we dit mooie moment met elkaar delen.