Collecte

Ook deze week kunnen Liefdegaven overgemaakt worden op:

Bankrekening Gemeente
NL34 RABO 0342 0990 43

Avondmaal

Deze zondag vieren we het Heilig Avondmaal met elkaar, zet je brood en wijn alvast klaar?