Veiligheid in de kerk

Vertrouwenspersonen

Annemarie de Groot & Dennis Maliepaard & Susan Koole

Een Veilige Kerk

Hierbij willen wij u graag voorstellen aan de vertrouwenspersonen van Lachai Roi. De commissie bestaat uit Annemarie de Groot, Dennis Maliepaard en Susan Koole. 

Waarom deze commissie? Grensoverschrijdend gedrag komt in de kerk niet meer of minder voor dan buiten de kerk. Juist de kerk moet een veilige plaats zijn waar iedereen kan meedoen. We dienen ons te realiseren dat in elke gemeente slachtoffers zijn van misbruik, in hun thuissituatie of zelfs in de kerk. Daar mogen we niet voor wegkijken. Met enkele stappen kunnen we al meer veiligheid bieden. De commissie heeft als doel om gesprek en bezinning te stimuleren en (preventie)maatregelen te initiëren. De taak ligt niet op het gebied van pastoraat, hulpverlening, rechtsbijstand of arbitrage. De vertrouwenspersoon is verplicht de door melder toevertrouwde informatie vertrouwelijk te behandelen.

We werken aan de hand van een stappenplan. Meer uitleg hierover leest u op www.eenveiligekerk.nl

We hopen zo met elkaar te werken aan een veilige omgeving met duidelijke afspraken zodat er ruimte kan zijn voor gezonde groei in onderling contact. Als commissie volgden we hiertoe een leerzame cursus. 

Heeft u vragen over dit bericht of wilt u in contact komen met één van de vertrouwenspersonen? Aarzel niet om één van ons aan te spreken of contact op te nemen via mail: vertrouwenspersoon@lachai-roi.nl