Wat wij doen

de structuur

5 voudige bediening

We geloven dat God de gemeente vormt door iedereen op te nemen in het lichaam van Christus. Jezus heeft verschillende bedieningen aan de gemeente gegeven. 

Ef 4:11-13 En hij is het die apostelen heeft aangesteld, en profeten, evangelieverkondigers, herders en leraren, om de heiligen toe te rusten voor het werk in zijn dienst. Zo wordt het lichaam van Christus opgebouwd, totdat wij allen samen door ons geloof en door onze kennis van de Zoon van God een eenheid vormen, de eenheid van de volmaakte mens, van de tot volle wasdom gekomen volheid van Christus.

We proberen deze zgn. vijfvoudige bediening vorm te geven in de gemeente.

Daarnaast geldt dat iedereen een plekje en functie heeft in het lichaam. Niemand kan zonder de ander. Daarom roepen we op om ergens aan mee te helpen, hoe klein of onbelangrijk een taak ook lijkt, jouw geestelijke familie is er ontzettend mee geholpen.

Überhaupt zijn al onze talenten en alles wat we kunnen gegeven van God en wij worden opgeroepen om dat wat ons gegeven is om niet, terug te geven om niet.

Iedereen is door God toegerust met specifieke gaven, talenten en eigenschappen. Wij geloven in een 5-voudige bediening, waarbinnen iedereen past. Ons voorbeeld is onze Heer Jezus, die volmaakt was in deze bediening. Door Hem zijn ons in meer of mindere mate ook gaven/talenten toebedeeld. Om te ontdekken wat jou gaven en talenten zijn gebruiken we een hulpmiddel, de zogenaamde Keys-test. Deze test wordt door gemeenteleden gedaan en komt een beeld uit die je richting kan geven in welke bediening jij het meeste zou kunnen floreren. Je kunt dan ook gericht cursussen/onderwijs gaan volgen. Je zult zien dat je tot bloei komt (en de gemeente ook).

wat we doen

De eetkamer

De Eetkamer wil uiting geven aan het omzien naar elkaar, één van de kernwaarden van de gemeente, en richt zich met twee activiteiten op twee doelgroepen, zowel binnen, maar vooral ook buiten de gemeente:

  • Minder bedeelden
  • Eenzamen

Op dinsdagavond en donderdagavonden worden beschikbare maaltijden en brood uitgereikt aan mensen die onvoldoende middelen hebben en net te veel hebben om bij de voedselbank te recht te kunnen, maar te weinig om goed te kunnen eten.

Tussen 18.45 en 19.45 uur reiken een groep van vrijwilligers deze maaltijden uit.

Vijf maal per jaar organiseert de Eetkamer het diner voor eenzamen. Heel de gemeente werkt mee. Zo zijn er per maaltijd al snel 30 vrijwilligers nodig om al het eten te bereiden en te serveren en af te ruimen.

Contactpersonen: Dennis Maliepaard en Menno Domburg

Meer informatie:

wat we doen

De kleedkamer

We willen invulling geven aan een stukje omzien, door ingezamelde tweedehands kleding aan te bieden aan mensen die dat nodig hebben

Al ruim 5 jaar draaien we met veel liefde en passie De Kleedkamer. Wat ooit als een droom begon bij Margreet Verkaik is het nu gegroeid tot een prachtige “winkel”. 

Wij zijn een geoliede machine inmiddels en ons team bestaat uit Margreet Verkaik, Ruth de Landmeter, Lisette Knol, Rianco de Vries en ook helpt Lohes de Landmeter regelmatig met ons mee. 

Mensen met een kleine beurs kunnen bij ons gratis komen shoppen. Iedereen is welkom dus ook mensen die een kleine bijdrage betalen, zo kunnen wij weer goede doelen steunen, nieuwe spullen aanschaffen voor De Kleedkamer of mooie acties opzetten. Ook dragen wij hier weer ons steentje bij aan het milieu en het verspillen van spullen, niets wordt bij ons weggegooid, het krijgt altijd een juiste bestemming. 

Wij zijn geopend op de dinsdag- en de woensdagochtend van 09:00-11:30 uur. Soms in de vakantie ook op andere dagen. En eventueel ook op afspraak. 

U kunt dus ook uw kleding en schoenen bij ons inleveren. Alle informatie en wat u zoal kunt inleveren kunt u vinden op onze social media:

wat we doen

De koffiekamer

Hallo, ik ben Riny Boerman en op donderdagmorgen van 09:00 tot 13:00 uur in het gebouw van Chr. Gemeente Lachai-Roï aan de Antoon Coolenstraat 11 zorg ik dat er koffie en thee met een lekkere koek voor u klaarstaat. Op deze morgen is iedereen welkom, maakt niet uit of je wel of niet naar een kerk gaat. We hebben onder de koffie leuke-, mooie- en grappige gesprekjes waar o.a. ook het evangelie aan bod komt.

Het is mogelijk om een 1 op 1 gesprek te hebben, daar hebben wij een apart kamertje voor, zodat je in alle rust je verhaal kunt vertellen.

Ik ben dit begonnen omdat ik het gebouw eigenlijk heel de week open zou willen zien. Dat mensen een luisterend oor mogen krijgen en zo kunnen vertellen waar ze mee zitten. Dat we hulp kunnen bieden als dat nodig is. Dat we voor hen kunnen bidden en over onze liefdevolle Vader en Zijn Zoon Jezus Christus mogen delen, wat ons zo waardevol is. Het is zo belangrijk om om te zien naar elkaar en elkaar lief te hebben. Daarom zou het gebouw altijd open moeten zijn om wie dan ook binnen te krijgen en liefdevol te ontvangen. Samen met mijn hulp verzorgen wij een lekkere lunch, ook daar kan iedereen aan meedoen, elke week verzinnen we iets anders, het kan soep zijn, een broodje met een knakworstje, een hamburger, een frikandel of een broodje gezond. Alles is kosteloos, zo is het voor iedereen mogelijk om eens binnen te lopen, het is echt heel gezellig.

wat we doen

De kluskamer

De kluskamer is een andere kamer van Lachai Roï. We zeggen wel eens ‘we zijn de enige kerk met een timmerwerkplaats. Jezus, de timmerman, gaf onze het goede voorbeeld’.

Maar de kluskamer is meer dan alleen een werkplaats. De kluskamer kent 2 soorten diensten:

  • Praktisch thuishulp
  • Werkbegeleiding in de werkplaats

Praktische thuishulp:

De kluskamer is er voor die mensen die een ‘klein’ praktisch probleem hebben en die dat zelf niet kunnen en/of er ook niet de financiële middelen voor hebben.

Het is bedoeld voor eenmalige klussen/klusjes. Dat kan variëren helpen bij ene verhuizing, een kamer opknappen, een reparatie, een verfje, een behangetje en dat soort dingen.

In principe worden de klusjes verricht zonder kosten in rekening te brengen. De arbeid kost niets en in sommige gevallen worden ook de materiaalkosten kwijt gescholden.

Heb je de financiële middelen wel en er is tijd en gelegenheid om een klusje (bijv. het maken van een houten meubel) te doen dan mag er een gift overgemaakt worden aan Lachai Roï ovv Kluskamer. Hiermee kunnen we de mensen zonder financiële middelen weer helpen.

Onze chef werkplaats is Sjaak Koppelman. In de regel is hij op vrijdag in de werkplaats te vinden.

Werkbegeleiding:

Sjaak is in staat om mooie dingen te maken van hout, van plantenbak tot tuinbank. Het liefste krijgt hij daarbij hulp van mensen met een achterstand op de arbeidsmarkt die hout willen en kunnen bewerken. Hij leert ze de keepjes van het vak en biedt een goede dagbesteding, waardoor de cliënt zelfvertrouwen krijgt en wat arbeidservaring op doet die hem of haar helpt om weer terug te treden op de arbeidsmarkt.

De kluskamer kan verschillende vrijwilligers oproepen om te helpen met een klus. Je kunt je altijd aanmelden als vrijwilliger om bijvoorbeeld een avond of zaterdagmorgen/middag x maal per jaar te helpen.

Deze kamer geeft invulling aan het omzien naar elkaar en laten zien dat jij van waarde bent.

Alle aanvragen kunnen naar w.leuvenink@lachai-roi.nl. U krijgt dan bericht of we de klus aankunnen of niet.

wat we doen

Cateringteam

Het catering team is een enthousiast team van vrijwilligers die onder meer op zondagmorgen voor ons klaar staan om ons te voorzien van een natje en een droogje.

Een enkele keer worden mensen gevraagd voor een doordeweekse activiteit of iets dergelijks.

Het team staat onder aanvoering van Wim en Riny Boerman. Wim is ook de man die er al jaren er voor zorgt dat alle verbruiksartikelen op voorraad zijn, van koffie tot wc-papier.

Het team werkt per toerbeurt (rooster) en begint om 9.15 uur met de voorbereidingen, kunnen vervolgens gewoon naar de samenkomst en gaan net voor het einde van de dienst naar de uitgiftebalie om koffie, thee en limonade uit te serveren. De werkzaamheden zijn klaar als alles is opgeruimd rond 13.00 uur.

Elke eerste zondag van de maand ondersteunt het team de maaltijd die we dan altijd met elkaar hebben. Alle gemeenteleden nemen wat lekkers mee, warmt het eventueel zelf op en plaatst het op de tafel. Het cateringteam helpt bij het opruimen en zorgt ervoor dat alles weer netjes is na afloop.

Dus als jij het ook leuk vindt om om de 3-4 weken mee te helpen, meldt je dan aan bij: Wim of Riny Boerman.

Voor alle andere activiteiten geldt dat je zelf koffie mag zetten en zo en alles ook weer schoon, afgewassen en opgeruimd op de juiste plek achter mag laten, want we zorgen er samen voor dat alles netjes blijft.

wat we doen

Profeten bijeenkomst

De profetische bijeenkomsten zijn bedoeld om met elkaar God te aanbidden en je uit te strekken naar meer van Hem. Wij geloven dat God spreekt, en dat Hij ons dingen bekend maakt. Op deze bijeenkomsten oefenen we met elkaar de gaven van de Geest. Wij geloven dat je je hierin kunt ontwikkelen. Oefenen met profetie is mooi en soms ook spannend. In Lachai Roi is er ruimte om te oefenen en te groeien.

In 1 Korinthiers 12 geeft Paulus onderwijs over de gaven van de Geest.
Profetie is een gave van de Heilige Geest, beschikbaar voor een ieder die daarom vraagt, bedoelt tot welzijn van de gemeente. Profetische woorden zijn er voor opbouw, aansporing en troost. Voor mensen, gemeenten, landen, naties, etc. Wij strekken ons uit naar deze gave, oefenen met elkaar en geven elkaar feedback. Wanneer we elkaar dienen met de gaven die we van Jezus ontvangen hebben, ontstaat er een schitterende gemeenschap met een gezonde cultuur. Wij geloven dat iedereen goud van God in zijn binnenste heeft, met profetische woorden spreek je dit goud tot aanzijn.

De profetische gave is voor een ieder. De profetische bijeenkomsten zijn daarom ook open voor mensen die zich hier serieus naar uit wil strekken. Het ontvangen van profetie is ook voor een ieder. Ben jij hongerig naar inspraak van God in jouw leven? Tijdens de dienst op zondag kun je een profetisch gebed vragen bij leden van het gebedsteam of bij de oudsten. Zij weten welke mensen zich hierin bewegen en zullen je daarmee in contact brengen.

De profetische bijeenkomsten zijn maandelijks en de datums zijn te vinden in de nieuwsbrief van Lachai Roi en op de website.
Daarnaast zitten de leden van het profetenteam in een appgroep, hierin worden oproepen gedeeld van mensen die vragen om een profetisch woord. Voor meer informatie hierover kun je contact opnemen met Denise en Linda

Mensen die mee willen doen met de profetische bijeenkomsten kunnen terecht bij Denise en Linda. Wanneer je actief in de profetische gave wilt bewegen, zijn hier enkele voorwaarden aan verbonden om veiligheid van de gever en ontvanger van profetische woorden te waarborgen. Denk hierbij aan onderwijs, training en het bidden/profeteren in tweetallen.

wat we doen

Gebedsteam

Wij geloven dat onze woorden kracht hebben. En dat wij onze woorden mogen gebruiken om leven te spreken in situaties en levens van mensen. Dit noem je gebed. Door te bidden brengen we mensen in contact met de Vader, Zoon en Heilige Geest. Door te bidden verbreken we het werk van de vijand in iemands leven of omstandigheden, en zetten we het hemelse vrij.
Jezus zelf heeft gezegd dat wij, die Hem volgen, gevangenen vrijlating mogen verkondigen, zieke mensen de handen mogen opleggen en genezen in Zijn naam.

Het gebedsteam bestaat uit mensen die geloven in de kracht van gebed en daarin bewegen. Het gebedsteam bestaat uit 2 onderdelen;

  • Mensen die vanuit huis voorbede doen naar aanleiding van bijvoorbeeld gebedsoproepen.
  • Mensen die op zondag tijdens of na de dienst en/of speciale gelegenheden live voor mensen bidden.

Voor iedereen die gebed nodig heeft. We bidden niet alleen vóór jou, maar ook met jou. In Jakobus 5:13 staat; Als iemand van u het moeilijk heeft, laat hij dan bidden. Wij geloven dat het belangrijk is dat elk persoon leert om ook zélf met God te praten en Hem alles te vertellen wat je bezighoudt.

De mensen die vanuit huis voorbede doen zitten met elkaar in een appgroep. Als jij je hier bij wilt voegen, kun je contact opnemen met Denise of Linda.

Iedereen is welkom om zich aan te melden voor het gebedsteam, graag zelfs! Wel hanteren we enkele voorwaarden waar je aan moet voldoen, zodat we veiligheid creeeren voor de ontvangers van gebed zowel als voor de bidder zelf. Denk hierbij aan specifiek onderwijs en training. De aanspreekpunten zijn Denise en Linda.

wat we doen

Jeugd

Hé, wat leuk dat je hier kijkt! Elke twee weken hebben we een toffe vrijdagavond waar we samenkomen in het gebouw. Daar eten we samen en hebben we gezelligheid. Naast de gezelligheid, kletsen we ook over de dingen die gebeuren in ons dagelijks leven. Dingen die bijvoorbeeld gebeuren op school, maar ook hoe je God hierin kunt betrekken. De bijbel gaat open en we willen hem samen met jou onderzoeken!

We hebben hart voor de jongeren want wij geloven dat zij de toekomst zijn van de gemeente. Deze generatie zien wij graag nog verder als dat wij al zijn, waardoor we ook als gemeente van deze jongeren kunnen leren! We hebben zelf ervaren hoe belangrijk het daarom ook is om een plek te hebben en een toffe groep leeftijdsgenoten. Op deze manier kom je optimaal tot groei in jouw talenten en jouw relatie met God!

Naast de vrijdagavonden plannen we ook af en toe een leuke groepsactiviteit! Denk aan een dropping, of een klimbos.

Meer info bij de leiding:

wat we doen

Kinderwerk

Welkom bij de rainbowkids!
Het kinderwerk van Lachai Roi is er voor kinderen van de basisschool leeftijden groep 1 t/m groep 8. Wij realiseren kinderdiensten op de zondag en organiseren daarnaast 2x per jaar een gezinsdienst voor jong en oud. En, niet onbelangrijk om te weten, we hebben soms ook nog leuke uitstapjes/activiteiten!

Wij geloven dat Jezus houdt van kinderen, families en van samen dingen doen en beleven. Wij realiseren de mogelijkheid voor de kinderen, om met elkaar relaties voor het leven te bouwen. Wij geloven dat ook kinderen die van Jezus houden, vervuld zijn met de Heilige Geest. Het kinderwerk van Lachai Roi geeft kinderen onderwijs over het woord van God en hoe je praktisch leeft en beweegt als volgeling van Jezus.

Elke zondag dat er een kinderdienst is in het gebouw van Lachai Roi, wijzen de mensen van het welkomstteam u de juiste ruimte aan. 

Op dit moment is de groep kinderen zo gegroeid dat we tijdelijk een tekort aan leiding hebben. Daarom hebben de groepen 1 t/m 4 en 5 t/m 8 om de beurt hun kinderdienst, en zitten ze de andere zondag in de volwassendienst. Actuele informatie daarover is altijd te lezen in de nieuwsbrief van Lachai Roi.

Ons goal voor het nieuwe jaar is dat we 3 diensten per maand kunnen aanbieden voor de groepen 1 t/m 4 en 5 t/m 8. Dit betekend dat we 6 teams moeten hebben, wil je mee helpen? Aanmelden kan bij Annemieke van Brussel: 0628538055

wat we doen

Crèche

Ieder week is er tijdens de dienst op zondag opvang voor de jongste kinderen van de gemeente van 0 tot 4 jaar. Voor de kinderen van de crèche is het van belang dat er een veilige (zowel emotioneel als fysieke) omgeving geboden wordt waarin ze zich geborgen en geliefd weten. Voor de jongste kinderen is het hierbij belangrijk dat er een vaste routine is, in een bekende rustige omgeving waar er zo min mogelijk prikkels van buitenaf zijn.

We eten en drinken tussendoor ook nog wat met elkaar (zelf meenemen). Ons team bestaat uit betrokken gemeenteleden, ouders en jongeren. Mocht je interesse hebben, we zijn altijd opzoek naar nieuwe vrijwilligers. Contact: