Wilmar & Judith

Maak kennis met:

Wilmar & Judith 

Wilmar & Judith zijn 30 jaar getrouwd en hebben twee kinderen (Jisca en Misha) en een kleinkind (Jaël). Joost & Jisca met Jaël zijn actief betrokken binnen de Christengemeente Lachai-Roï en Misha & Jacolien wonen in Rotterdam en zijn betrokken binnen de Europoort gemeente.

Wilmar & Judith zijn vanaf 2005 betrokken bij Christengemeente Lachai-Roï, die toen nog de CAMA Christengemeente heette. Sinds 2008 zijn zij betrokken in het leidersteam en met een onderbreking van 3 jaar zijn ze dat nog steeds. Ze hebben zich in de eerste jaren ingezet voor de jongeren. Ze hebben hele goede herinneringen aan de ARISE en All4One jongerendiensten. Wilmar & Judith hebben hun deuren altijd open voor mensen die even tot rust willen komen, een goed gesprek tijdens de maaltijd of een kopje thee. Ze hebben passie voor mensen die in het leven zijn vastgelopen of die een steuntje in de rug nodig hebben.

Wilmar is docent op de RGO als natuurkundedocent. Hij kan hier zijn passie voor jongeren kwijt en hoewel de RGO geen christelijke school is, kan hij regelmatig met leerlingen over zijn geloof praten en de vragen die er leven beantwoorden.

Judith werkt als wooncoach bij Pameijer, ze mag de bewoners helpen om stappen te zetten waardoor ze op termijn op zichzelf kunnen wonen en mogelijk ook weer zelfstandig aan het werk kunnen. Ook Judith kan hierin haar passie kwijt.

Binnen Lachai-Roï kunnen ze als één van de oudste echtparen hun passie kwijt door leiding te geven aan de verschillende teams, zodat deze zich kunnen ontwikkelen, waardoor een een breed gedragen samenwerking ontstaat en ieder in de gemeente zijn plaats weet in te nemen. Daarnaast is Judith zich met een aantal anderen aan het ontwikkelen voor het opzetten van Sozo pastoraat met haar team, ze proberen dit in de tweede helft van 2023 te kunnen gaan inzetten. In het Sozo programma geeft God de Vader, Jezus de Zoon en de Heilige Geest handvatten om mensen te helpen hun identiteit te vinden en te ontdekken hoe de Vader, de Zoon en de Heilige Geest betrokken zijn in het leven van ieder individu. Wilmar is zich aan het ontwikkelen om mensen te kunnen helpen met het ontdekken van hun gaven, talenten en bekwaamheden. We geloven dat ieder mens die heeft om elkaar, binnen en buiten de gemeente, te kunnen dienen. Samen vormen wij het Lichaam van Christus, ieder met zijn of haar persoonlijke gaven. Als mensen ontdekken wat God in hun leven heeft gelegd, zullen ze ontdekken welke bestemming er op hun leven is gelegd en kunnen ze daarin gaan wandelen.

Heb je vragen en/ of zou je graag met ze in gesprek willen gaan?